Musiikkiterapeutti

Maria Hiltunen 

Kysy lisää
puh. 045 152 5886
info(at)mariahiltunen.fi
www.mariahiltunen.fi

Musiikkiterapiaa mielelle ja keholle

Musiikkiterapia on tieteelliseen tutkimukseen perustuva hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutussuhde on tärkeää. Musiikilla on hyviä hoitavia ja mielihyvää tuottavia vaikutuksia mieleen ja kehoon. Sen avulla voidaan ilmaista omia tunnetiloja ja kuntoutua. Soittotaito tai musikaalisuus ei ole terapiassa keskeistä vaan musiikillisia elementtejä, kuten esimerkiksi rytmiä, harmoniaa, melodiaa, äänensävyä ja dynamiikkaa voidaan käyttää vuorovaikutuksen välineenä.

Käytännöllinen lähestymistapa

Musiikkiterapia-asiakkaitani ovat lapset, nuoret ja aikuiset. Syitä terapiaan hakeutumiselle voivat olla esimerkiksi psyykkiset oireet, neurologiset häiriöt ja vaikeudet kommunikaatiossa. Terapiakäynnit voidaan toteuttaa yhdelle tai ryhmälle, kotikäynteinä tai hoitolaitoksessa.

Terapiassa käytämme musiikkia monipuolisesti laulaen, soittaen, musiikkia kuunnellen ja esimerkiksi omia kappaleita tehden. Terapiassa voidaan käyttää myös muita luovia menetelmiä, kuten leikkimistä, piirtämistä, maalaamista, kirjoittamista, musiikkiliikuntaa ja tanssia. Minulle luontevaa on oman äänen käyttäminen terapiatyöskentelyssä. Työskentelytapani on käytännönläheinen.

Terapeuttina minulle on tärkeää kohdata asiakas yksilöllisine tarpeineen ja työskennellä tarvittaessa myös asiakkaan lähiverkoston, kuten perheen kanssa. Persoonaltani olen rauhallinen ja pyrin löytämään myönteiset asiat haastavissakin tilanteissa.

Kelan palveluntuottaja
Oulujokilaakso ja Muhos

Musiikkiterapeuttina olen Kelan palveluntuottaja. Yritykseni palvelualueena on Pohjois-Pohjanmaa ja Oulujokilaakso. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta toteutan seuraavien kuntien alueella: Muhos, Utajärvi, Vaala, Oulu, Ii, Pudasjärvi, Kempele, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Pyhäntä, Raahe ja Siikalatva. Asiakkaakseni on mahdollista päästä sairaanhoitopiirien kautta asiakaskohtaisella maksusitoumuksella. Yritykset ja yksityishenkilöt voivat ostaa palveluitani myös suoraan.

Olen valmistunut laaja-alaiseksi musiikkiterapeutiksi 2014 (Eino Roiha instituutti, Jyväskylä) ja musiikkiterapian kandidaatiksi vuonna 2011 (Jyväskylän yliopisto). Lisäksi olen koulutukseltani sosionomi (AMK) ja perhetyöntekijä. Minulla on 17 vuoden työkokemus sosiaalialalta lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Maria Hiltunen 

Kysy asiakkuudesta
puhelimitse tai sähköpostilla!
puh. 045 152 5886
info(at)mariahiltunen.fi
Y-tunnus 2619379-5

 

Lisätietoa

Kela
Suomen musiikkiterapiayhdistys
Suomalainen musiikkiterapiatutkimus